Informacje dla autorów

Wytyczne do przygotowania rozszerzonego streszczenia referatu - plik do pobrania

Rozszerzone streszczenia do druku w materiałach konferencyjnych należy przesyłać na adres sp2020@imei.uz.zgora.pl