Komitet naukowy

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. inż. Marian Miłek – Uniwersytet Zielonogórski

Członkowie:

 • dr hab. inż. Jerzy AUGUSTYN prof. uczelni - Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. inż. Andrzej BIEŃ prof. uczelni - Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr hab. inż. Piotr BILSKI, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy JAKUBIEC - Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Marian KAMPIK - Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Jadwiga LAL-JADZIAK prof. uczelni - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. inż. Grzegorz LENTKA, prof. uczelni – Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Wiesław MICZULSKI prof. uczelni - Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. inż. Marek OCHOWIAK, prof. uczelni – Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Ryszard RYBSKI prof. uczelni - Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz SKUBIS - Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Dariusz ŚWISULSKI, prof. uczelni – Politechnika Gdańska

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • dr hab. inż. Ryszard Rybski prof. UZ e-mail

Sekretarz:

 • dr inż. Robert Szulim e-mail

Członkowie:

 • dr inż. Michał Doligalski
 • dr inż. Leszek Furmankiewicz
 • dr inż. Mirosław Kozioł
 • mgr Marzena Majewska
 • dr inż. Sergiusz Sienkowski