Podstawowe informacje


 • Termin konferencji
  14 - 17 czerwca 2020 r.

 • Zgłaszanie udziału poprzez podanie tytułu referatu i krótkiego streszczenia (do 1000 znaków) przez stronę internetową Konferencji www.sp2020.imei.uz.zgora.pl lub na adres e-mail sekretariatu konferencji sp2020@imei.uz.zgora.pl
  do 24 lutego 2020 r. 

 • Decyzja o zakwalifikowaniu referatu do programu Konferencji
  do 2 marca 2020 r.

 • Rozszerzone streszczenia referatów (o objętości 4 stron) będą opublikowane w drukowanych materiałach konferencyjnych wydanych przez Uniwersytet Zielonogórski. Materiały konferencyjne będą zawierać wszystkie prace zakwalifikowane do programu Konferencji.

 • Nadsyłanie rozszerzonych streszczeń do druku w materiałach konferencyjnych na adres sp2020@imei.uz.zgora.pl
  do 20 kwietnia 2020 r.

 • Wszystkie referaty będą recenzowane, a wyniki kwalifikacji będą przekazane Autorom
  do 18 maja 2020 r.

 • Termin wnoszenia opłaty do
  do 25 maja 2020 r.

 • Koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą 300 zł + VAT. Koszt uczestnictwa obejmuje: druk materiałów konferencyjnych, koszty organizacyjne oraz druk monografii naukowej zawierającej opracowane przez Autorów rozdziały w oparciu o prace zakwalifikowane do programu Konferencji. Monografia zostanie wydana przez Uniwersytet Zielonogórski do końca 2020 roku (20 pkt. za rozdział w monografii).

 • Dalsze informacje na temat harmonogramu Konferencji będą przekazywane poprzez kolejne komunikaty oraz stronę internetową.