Zaproszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14 - 17 czerwca 2020 r. odbędzie się w formule telekonferencji XIII Konferencja Naukowa „Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle”.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja jest miejscem prezentacji wyników prac badawczych w zakresie szeroko rozumianej tematyki dotyczącej systemów pomiarowych, prowadzonych w ośrodkach akademickich, instytutach badawczych i w przemyśle.